Fyzioterapie - Fyziotherapy s.r.o.

Fyziotherapy s.r.o. [Napajedla] 721 912 119

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí vnitřních orgánu a psychiky. Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Fyzioterapie
Komplexní fyzioterapie pro dospělé a děti